8 Şubat 2012 Çarşamba

Özet

       Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişi ele alarak çıkmış olduğumuz bitirme projemizde insan kaynaklarının günümüzdeki önemi üzerinde durarak personel yönetimi ve günümüzdeki insan kaynakları yönetimi arasındaki farkı ele almış bulunmaktayız. İnsan kaynakları departmanının şirketlerde nasıl bir düzen içerisinde yer almış olduğu inceleyerek aslında insan kaynakları departmanının şirketlerde bütünleşik insan kaynakları modelinde olması gerektiğini göstererek şirketlerin eksik noktalarını belirtmiş bulunmaktayız. Projemizi hazırlarken çıkmış olduğumuz bu yolda çalışmamızın amacını, kapsamını ve çalışmamızı sınırlayan faktörleri ele almış bulunmaktayız. Çalışanların performanslarının istenilen düzeyde olması için bireylerin iş tatmininin yüksek tutulması gerekmektedir. Bu yüzden de çalışanların iş tatmininin yüksek olabilmesi için şirketlerin iş tatminini sağlamaları gerekmektedir. Rekabetin giderek yoğunluk kazandığı bir ortamda işletmelerin ayakta kalabilmeleri, için işletme yönetimlerinin çalışanların işle ilgili tutum ve davranışlarını doğru ve sağlıklı bir biçimde yönetebilmelerine bağlı bulunmaktadır. Bu tutum ve davranışların en önemlileri iş tatmini, işten ayrılma niyeti, iş stresi, örgütsel bağlılık ve performanstır.

Young Human Resources Sinem & Gamze

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder