8 Şubat 2012 Çarşamba

Öncelikle...

       Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna bağlı İnsan Kaynakları Yönetimi dalında hazırlanan ‘’ İş Tatmini ‘’ konulu bitirme projesinde yapmış olduğumuz araştırmalar, şuana kadar edinmiş olduğumuz teorik bilgilerle birleştirerek bu yazıyı sunmaktayız. Bitirme projemizde Personel Yönetiminden, İnsan Kaynakları Yönetimine geçişi ele alarak geçmişten günümüze kadar yapılanmasını ve bu yapılanmanın İş tatmini üzerindeki etkilerini araştırmış bulunmaktayız. İş tatmini çalışanların performansını arttırırken işe olan bağlılığını da arttırdığı için önemli bir yere sahiptir. İş tatminini yüksek tutmak yöneticilerin temel sorunlarından biridir. Çünkü iş tatminini artırmak işletmedeki üretim düzeyini maksimuma çıkarma koşullarının başında gelir. İş tatmininin, işle sıkı bir bağlantısı vardır. Bu bağlantıyı ele alarak iş tatmini kavramını, özelliklerini, olumlu ve olumsuz yanlarını araştırmış bulunmaktayız.Çalışmamız, araştırmalarımız da bizden hiçbir zaman yardımlarını, desteklerini esirgemeyen değerli Doğuş Üniversitesi Öğretim Görevlisi hocalarımıza teşekkürü bir borç biliriz. 

Young Human Resources Sinem & Gamze

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder